Naše kancelář poskytuje široké spektrum právních služeb dle individuálních potřeb klienta. Specializujeme se zejména na:

Občanské právo

převody nemovitostí, příprava smluv, náhrada škody, právní poradenství v oblasti rodinného práva

Obchodní právo

zakládání obchodních společností, zabezpečování živnostenských a jiných podnikatelských oprávnění, zápisy do obchodního rejstříku, řízení obchodních společností

Mezinárodní právo soukromé

poskytování právní podpory při řešení případů s mezinárodním prvkem

Řešení sporů

posouzení skutkových a právních aspektů případu, návrh řešení sporu, zastupování před soudy a v rozhodčím řízení, zastupování v insolvenčním řízení

Výkon rozhodnutí, exekuce

zastupování oprávněných i povinných u výkonu rozhodnutí či exekuce,

Pracovní právo

příprava pracovních smluv a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, právní pomoc při změně a rozvázání pracovního poměru

Informační a telekomunikační právo

příprava dokumentace pro zajištění IT služeb, problematika kybernetické bezpečnosti, právní regulace elektronických komunikací a telekomunikací