Naše služby

Naše kancelář poskytuje široké spektrum právních služeb dle individuálních potřeb klienta. Specializujeme se zejména na:

Občanské právo

převody nemovitostí, příprava smluv, náhrada škody, právní poradenství v oblasti rodinného práva

Obchodní právo

zakládání obchodních společností, zabezpečování živnostenských a jiných podnikatelských oprávnění, zápisy do obchodního rejstříku, řízení obchodních společností

Mezinárodní právo soukromé

poskytování právní podpory při řešení případů s mezinárodním prvkem

Řešení sporů

posouzení skutkových a právních aspektů případu, návrh řešení sporu, zastupování před soudy a v rozhodčím řízení, zastupování v insolvenčním řízení, zastupování v insolvenčním a exekučním řízení

Pracovní právo

příprava pracovních smluv a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, právní pomoc při změně a rozvázání pracovního poměru

Informační a telekomunikační právo

příprava dokumentace pro zajištění IT služeb, problematika kybernetické bezpečnosti, právní regulace elektronických komunikací a telekomunikací

Správní právo

zastupování ve správních řízeních se specializací na řízení o vyvlastnění

Rozhodčí řízení

rozhodování sporů u Rozhodčího soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

Školení a semináře

pořádáme školení a semináře pro různé organizace, zejména z oblasti práva správního, obchodního a občanského

O nás

Pomáháme našim klientům bránit hodnoty práva a spravedlnosti.

Právní služby poskytujeme s úctou k tradici a zároveň s citem pro inovace a moderní technologie.

Naše ostatní aktivity

Pedagogická činnost

Konference a semináře

Publikační činnost