Pedagogická činnost:

Newton college 2015-2019
Výuka předmětu Základy práva, Obchodní právo, Pracovní právo

Vysoká škola ekonomie a managementu 2014-2019
Výuka předmětů Základy práva, Obchodní právo, Právní prostředí a společnost

Bankovní institut vysoká škola 2014-2016
Výuka předmětu Základy občanského práva, Soukromé právo, Obchodní právo

Policejní akademie České republiky v Praze 2014
Výuka předmětu Rodinné právo


Publikační činnost:

 • VLACHOVÁ, Barbora. Rozhodčí nález jako exekuční titul. 2017, 9., III., s. 20-24.
 • VLACHOVÁ, Barbora. Zákon o vyvlastnění: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2018. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-036-2.
 • MAISNER M., VLACHOVÁ, B. Řešení obchodních sporů v rozhodčím řízení. Obchodní právo. 2019, (6), 206-213. ISSN 1210-8278
 • VLACHOVÁ, Barbora. Náklady oprávněného v exekuci u pohledávek do 50 000 Kč. Soudní rozhledy. 2018, (7-8), 238-239. ISSN 1211-4405
 • VLACHOVÁ, Barbora. Náhrada škody způsobená činností soudního exekutora. Soudní rozhledy. 2018, (7-8), 239-240. ISSN 1211-4405
 • VLACHOVÁ, Barbora. Počátek lhůty pro vydání rozhodnutí finančního arbitra. Soudní rozhledy. 2018, (7-8), 253-254. ISSN 1211-4405
 • VLACHOVÁ, Barbora. Konec investičních arbitráží uvnitř EU? Obchodněprávní revue. 2018, (7-8), 217-220. ISSN 1803-6554.
 • VLACHOVÁ, Barbora. Vyvlastnění a ochrana investic. V Praze: C.H. Beck, 2018. Právní praxe. ISBN 978-80-7400-708-8
 • MAISNEROVÁ, Barbora. Odpovědnost za škodu způsobenou soudním exekutorem. Komorní listy: časopis soudních exekutorů. 2013, 5., II, s. 32-35.
 • VLACHOVÁ, Barbora. Fotovoltaické elektrárny a hrozba mezinárodních arbitráží. Jurisprudence: časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy. 2014, XXIII, č. 2, s. 35-41.
 • VLACHOVÁ, Barbora. Recenze: BŘÍZA, P.: Bříza P. Volba práva a volba soudu v mezinárodním obchodě.Praha: C. H. Beck, 2012, 300 s. Právník: teoretický časopis pro otázky státu a práva. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2013, č. 10, s. 1051-1052.
 • VLACHOVÁ, Barbora. Alternativní řešení spotřebitelských sporů na finančním trhu v České republice. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference: MMK 2013 MEZINÁRODNÍ MASARYKOVA KONFERENCE PRO DOKTORANDY A MLADÉ VĚDECKÉ PRACOVNÍKY. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013, s. 1256-1265. ISBN 978-80-87952-00-9.
 • VLACHOVÁ, Barbora. Právní prostředí a společnost. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2014. ISBN 978-80-87839-29-4
 • VLACHOVÁ, Barbora. Exekuce postižením podílu ve společnosti s ručením omezeným ve světle rekodifikace. Právní rozhledy: časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2015, č. 3, s. 86-90.
 • Maisner, M., Vlachová, B. Zákon o kybernetické bezpečnosti. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015. ISBN 978-80-7478-817-8.
 • VLACHOVÁ, Barbora. Stav kybernetického nebezpečí dle zákona o kybernetické bezpečnosti. Bezpečnostní teorie a praxe. 2015(2), 67-75.
 • VLACHOVÁ, Barbora. Zákon o elektronických komunikacích: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2017. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-632-6.
 • VLACHOVÁ, Barbora. Vydání vymoženého plnění insolvenčnímu správci ve smyslu § 46 odst. 7 EŘ. Soudní rozhledy. 2017, (4), 121-122. ISSN 1211-4405.
 • VLACHOVÁ, Barbora. Splnění oddlužení v případě nepřihlášení věřitelů. Soudní rozhledy. 2016, (11-12), 363-364. ISSN ISSN 1211-4405.
 • VLACHOVÁ, Barbora. Povinnosti podnikatelů v novele zákona o elektronických komunikacích. Obchodněprávní revue. 2017, (4), 111-113. ISSN 1803-6554.
 • VLACHOVÁ, Barbora. Vyvlastnění a ochrana investic. V Praze: C.H. Beck, 2018. Právní praxe. ISBN 978-80-7400-708-8.
 • VLACHOVÁ, Barbora. Výklad pojmu pozemek dle zákona o urychlení výstavby. Soudní rozhledy. 2018, (11-12), 385-386. ISSN 1211-4405

Konference a semináře:

 • Mezinárodní konference Investice jako zdroj ekonomického růstu v současných podmínkách, 29.11.2013, Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, Praha
 • Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, 9.-13. prosince 2013, Masarykova univerzita, Brno
  Příspěvek: Alternativní řešení spotřebitelských sporů na finančním trhu v České republice
 • Seminář Reducing the Risk of Disputes and Defaults in Trade Finance,10.12.2013, International Chamber of Commerce ČR, Praha
 • Mezinárodní vědecká doktorandská konference „Právo obchodních korporací, aneb čert nikdy nespí“, 5.12.2014, Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • Konference Zákon o spotřebitelském úvěru v praxi, 4.4.2017, Vysoká škola Cevro Institut, Jungmannova 17, Praha 1, příspěvek: Exekuce a spotřebitelské úvěry
 • Networking české asociace právniček, 11.5.2018, přednáška k GDPR
 • Akademie C.H. Beck, 4.10.2018, Seminář: Vyvlastnění a omezení vlastnického práva
 • Interní seminář pro advokátní kancelář Císař, Češka, Smutný, 24.10.2018, téma: eIDAS
 • Interní školení pro společnost Vágner pool, 1.3.2019, téma: Reklamace
 • Akademie C.H. Beck, 7.3.2019, Seminář: Vyvlastnění v praxi