Odměnu advokáta upravuje vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Podle ní může být odměna advokáta buď smluvní (na základě dohody s klientem o částce, za níž bude právní služba poskytnuta), anebo mimosmluvní (není-li odměna advokáta určena smlouvou s klientem; odměna se pak řídí uvedenou vyhláškou).

Výše naší odměny je vždy předmětem dohody na základě skutkové a právní složitosti případu. Klient je vždy předem srozuměn s předpokládanou výší platby za poskytnuté právní služby.

V případě dohody o poskytnutí právních služeb je první  konzultace k případu zdarma.

Platby probíhají bezhotovostně na základě vystavené faktury. Jsme plátci DPH.

V souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je Česká advokátní komora pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátní kanceláří (advokátem) a spotřebiteli ze smluv o poskytování právních služeb. Spotřebitelem se rozumí osoba nejednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.